OMRMS 112 ماشین جوشکاری سطح پی وی سی دو سویه اتوماتیک

جزئیات

ویژگیهای عمومی:

 • سیستم کنترل تمام اتوماتیک
 • صفحه کنترل ساده شده باعث صرفه جویی در زمان می شود.
 • درز جوشکاری با حداکثر دوام
 • قسمت جوشکاری در سمت چپ بین 30 الی 180 درجه تنظیم شده است
 • تیغه های مخصوص برای ایجاد درز های کوچک در جوشکاری ( ضخامت درز جوشکاری بین 2  الی 0.2 میلیمتر است
 • حداکثر سایز یک سطح جوشکاری شده 3250 میلیمتر است
 • حداقل سایز یک سطح جوشکاری شده 330 میلیمتر است.
 • سیستم جداکنندگی سریع قالب ها باعث صرفه جویی در زمان جایگذاری آنها دارد.
 • سیستم کنترل پی ال سی
 • دستگاه گرمایش سیستم کنترل ترموستاتیک دارا می باشد.
 • خروجی حرارت المنت گرمایشی در سطح
 • دسته های تنظیم شونده برای سطوح
 • تنظیم درجه حرارت، زمان جوشکاری، و فشار برای سطوح مختلف
 • در سیسمتم فشار یک سطح سیستم خطی با دقت بالا مورد استفاده قرار می گیرد. 
 • در اندازه گیری سطح امنیت هم از جهت مکانیکی و هم الکتریکی دقت خاصی صورت می گیرد.
 • منبع انرژی سیستم را از بار ولتاژ زیاد محافظت می کند.

 

مشخصات فنی

 

 

 

 

 

 

تصویری

فرم درخواست محصولات

6TKMTG
наверх