OMRM 121D دستگاه پانی میلینگ دوگانه اتوماتیک

جزئیات

ویژگیهای عمومی:

 • فعالیت دوسویه میلینگ اتوماتیک
 • تیغه های متغیر سریعدر دستگاه  مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین انواع مختف می توانند بدون تلف وقت در تعویض تیغه ها در زمانهای تغییر سطح فعالیت کنند.
 • شیر تنظیم دورانی برای آماده کردن برای 4 نوع سطح متلف در یک بار ساخته شده اند
 • تنظیم سرعت میلینگ برای زمان مصرف در روی سطح جایگذاری شده است
 • توانایی کار در سطوح زاویه ای مختلف
 • سیستم بستن پنوماتیک
 • شفت موتور تقویت شده
 • تنظیم سرعت میلینگ برای زمان مصرف در روی سطح جایگذاری شده است
 • دسته برای جایگذاری قسمت های مختلف سطح پروفیل
 • تثبیت قوی تر موقعیت سطح با دندانه های مخصوص در قسمت سطح
 • 4 ست تیغه به صورت استاندارد جایگذاری شده است

اختیاری

 • سیستم خنک کننده برای سطح میلینگ آلومنیومی
 • سیستم نشت آب پنوماتیک برای پروفیل آلومینیوم میلینگ

 

مشخصات فنی

 

 

 

 

تصویری

فرم درخواست محصولات

2P4XDR
наверх